ثبت عضویت (درج مواردی که با حروف ضخیم مشخص شده اجباری است)
 
 
نام : کد ملی:
نام خانوادگی : تاریخ تولد :
نام کاربری :   تلفن :
کلمه عبور:   میزان تحصیلات :
تکرار کلمه عبور :     محل سکونت :
پست الکترونیک :     همراه :
نام پدر: رشته تحصیلی :
شماره شناسنامه : کد پستی :
استان : عکس :
شهرستان : آدرس :
 

    توافقنامه عضویت

  • کلیه گزارشات مالی و فعالیت کاربری به هیچ وجه حتی به خود صاحب حساب به صورت جزئی یا کلی از طریقی غیر از کنترل پنل تحویل داده نخواهد شد. و داده های کاربران تنها توسط صاحبان آن قابل مدیریت خواهد بود.

  • تهیه نسخه سخت (پرینت) فاکتور های خرید به عهدی مشتری است و مهرگان داده پرداز هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه کپی نرم یا سخت آن به مشتری نخواهد داشت.

  • مهرگان داده پرداز همواره به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران مقید به عمل است. لذا در صورت اثبات معاندت با شرع مقدس اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران، مغایرت رفتاری با قوانین رایانه ای ، تجارت، مدنی، نظامی و سیاسی مشترک (مشتری) - که از سوی مراجع ذیصلاح قضائی مورد تائید باشد - عضویت وی لغو شده و کلیه تراکنش های مالی وی تا دستور مقام قضائی مسدود خواهد ماند.